Video no.  2

Dette er andre del av den 3-delte videoserien. Idag ser vi på deres tilbakemeldinger i forhold til de temaene jeg tok opp sist. Vi går videre og ser på flere basisverdier for hageplanlegging.

Som dere skjønner, det er strukturen som er basis! 🙂