Video no. 1

Dette er første del av den 3-delte videoserien. Dere får bli litt kjent med meg og vi starter så smått med noen av de grunnleggende føringene som ligger til grunn for en god planlegging. Dere får en oppgave, som kan hjelpe dere litt igang med vårens hagetanker. Jeg ønsker velkommen og synes det er kjempehyggelig at du blir med! 🙂